Prowadz±c pracownię projektow±, która w większości zleceń obejmuje projektowanie obiektów służby zdrowia postanowiłam rozszerzyć swoj± wiedzę o doświadczenie pracuj±c w jednym, z szpitali, w Katowicach. Roczna przygoda przekształciła się w stał± współpracę i tak od 2013 roku podjęłam pracę, w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 5 w Katowicach (ul. Ceglana 35), na stanowisku Starszego Inspektora w Dziale Technicznym. Międzyczasie doszło do zmiany profilu szpitala na Ceglanej z okulistycznego na okulistyczno-onkologiczny i powstało Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii. W 2016 roku doszło do połączenia się dwóch szpitali UCOiO (Ceglana 35) z Centralnym Szpitalem Klinicznym (Medyków 14) i powstało Uniwersytecki Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Sl±skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Obecnie jestem koordynatorem ds. inwestycji w obu lokalizacjach. Poniżej przedstawiam kilka realizacji wykonanych na podstawie wykonanych przeze mnie programów funkcjonalno-użytkowych i pod moim nadzorem inwestycyjnym jako kierownika zadania.

Realizacje

        ATELIER KaTo

   Pracownia Projektowa

   Katarzyna Grychowska