Oferujemy pełną obsługę inwestycji w zakresie:

 • analizy
 • ekspertyzy
 • inwentaryzacje
 • projekty studialne (studium wykonalności)
 • koncepcje funkcjonalno(programowo)-przestrzenne, koncepcje specjalistycznych rozwiązań funkcjonalno-technologicznych
 • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
 • uzyskanie dodatkowych opracowań np.: badań geotechnicznych, map do celów projektowych, świadectw energetycznych, audytów energetycznych, opinii środowiskowych w zakresie ochrony środowiska, oddziaływania pól elektromagnetycznych, itp.
 • uzyskania niezbędnych warunków przyłączy (wod.-kan., gazowe, elektryczne)
 • projekty budowlane, wykonawcze, budowlano-wykonawcze w zakresie wielobranżowym:
  • projekt zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami,
  • projekt architektoniczny,
  • projekt konstrukcyjny,
  • projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych,
  • projekt wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych,
  • projekt wewnętrznych instalacji c.o.,
  • projekt wewnętrznych instalacji gazowych,
  • projekt wewnętrznych instalacji słaboprądowych i teletechnicznych,
  • projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
  • projekty instalacji specjalistycznych np. gazy medyczne, kontrola dostępu, DSO, instalacje p.poż., sprężone powietrze, solary, itd.
  • projekt drogowy,
  • projekt oświetlenia terenu,
  • projekt przyłączy sanitarnych,
  • projekt sieci wod.-kan., c.o., gazowej, elektrycznej, słaboprądowej, teletechnicznej,
 • opinie i ekspertyzy: p.poż, bhp, sanepid, konserwatora zabytków,
 • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • opracowanie kosztów inwestycji:
  • przedmiary robót,
  • kosztorysy,
  • specyfikacje
 • nadzory autorskie
 • projekty aranżacji wnętrz (w tym projekty mebli)
 • projekty zieleni i małej architektury (współpracujemy z firmami zajmującymi się realizacjami zamierzeń i ich dalszą opieką)
 • współpracujemy z firmami zajmującymi się realizacją zamierzeń budowlanych zarówno małych obiektów mieszkalnych jak również
 • kompleksowych budynków użyteczności publicznej, dodatkowo zapewniamy możliwość dalszej opieki nad tymi obiektami (wpisy do książki obiektu)
 • grafika użytkowa i elementy identyfikacji wizualnej
 • dostosowanie obiektów do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych
 • pomoc w przygotowaniu mieszkań do sprzedaży (zabiegi aranżacyjne pomagające podnieść walory rynkowe mieszkań, domów czy innych budynków)
 • zmiany adaptacyjne do gotowych projektów

        ATELIER KaTo

   Pracownia Projektowa

   Katarzyna Grychowska