Witamy na stronie pracowni architektonicznej Atelier KaTo.

     Atelier KaTo − Pracownia Projektowa − Katarzyna Grychowska powstała w 2011 roku. Pracownia prowadzona jest przez architekt Katarzynę Grychowską (Słupianek) absolwentkę Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Ślaskiej w Gliwicach, która w latach 2003-2008r. pracowała jako asystent, 2008-2011r. jako projektant w Biurze Projektowo-Inwestycyjnym Służby Zdrowia Sp. z o.o. Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr 4/08/SLOKK, jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Architektów SL-1300.

     Atelier KaTo zajmuje się projektowaniem architektonicznym w pełnym zakresie, łącznie z projektowaniem wnętrz oraz zieleni. Projektujemy budynki o różnym charakterze, od mieszkaniowych, usługowych, biurowych, służby zdrowia po prywatne domy i rezydencje.

     Wykonujemy kompletne dokumentacje wielobranżowe, w zakresie niezbędnym do kompleksowej realizacji inwestycji. Najwyższą jakość projektów w każdej z branż gwarantuje profesjonalizm współpracujących z nami projektantów branżowych. Współpracujemy także z Rzeczoznawcami różnych branż, jak również z innymi firmami specjalistycznymi wykonującymi dla nas audyty energetyczne, świadectwa charakterystyki energetycznej, opracowania dotyczące oddziaływanie pól elektromagnetycznych, opracowań dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami jak również ochrony powierzchni ziemi i rekultywacji terenów zdegradowanych, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, itp.

        ATELIER KaTo

   Pracownia Projektowa

   Katarzyna Grychowska